8 Duurzaamheid en milieu

Omschrijving van het programma

Het programma omvat de gemeentelijke activiteiten op het gebied van duurzaamheid, milieu, afvalverwijdering en -verwerking, water, riolering en waterzuivering en de begraafplaatsen.

Lasten & baten

x€ 1.000

Lasten

€ 5.240.743

6,6 %

Baten

€ 5.148.922

6,5 %