8 Duurzaamheid en milieu

Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1.000

Programmaonderdeel

Rekening

Begroting 2019

Begroting 2019

Rekening

Saldo

2018

Primitief

Na wijzigingen

2019

2019

Lasten

-4.595

-4.691

-5.273

-5.155

118

Baten

4.419

4.444

4.792

4.704

-88

Saldo van lasten en baten

-176

-247

-481

-450

31

Stortingen in reserves

0

0

-86

-86

0

Onttrekkingen aan reserves

78

0

474

445

-30

Resultaat

-98

-247

-93

-92

1

ga terug