Welkom op de site van de jaarrekening 2019 van de gemeente Dalfsen. De gemeente Dalfsen zet in op een goede dienstverlening aan haar inwoners. Daar hoort ook bij dat we u op een toegankelijke manier informeren over de inkomsten en uitgaven van onze gemeente. Met deze online jaarrekening 2019 maken we op een eenvoudige manier inzichtelijk wat we in 2019 hebben gedaan.

Baten Gerealiseerd

€ 79.703.265

Afwijking € 13.904.152

Lasten Gerealiseerd

€ -79.752.041

Afwijking € -13.952.928

Gerealiseerd € 46.921.609
Afwijking € 2.233.341
Gerealiseerd € -12.696.850
Afwijking € -1.257.289
Gerealiseerd € 192.482
Afwijking € 1.254
Gerealiseerd € -2.258.037
Afwijking € -5.322
Gerealiseerd € 721.430
Afwijking € 216.322
Gerealiseerd € -5.509.618
Afwijking € -140.479
Gerealiseerd € 7.702.332
Afwijking € 6.878.906
Gerealiseerd € -7.851.525
Afwijking € -6.897.105
Gerealiseerd € 2.495.154
Afwijking € 254.257
Gerealiseerd € -6.771.673
Afwijking € -316.014
Gerealiseerd € 3.621.621
Afwijking € 176.518
Gerealiseerd € -6.136.372
Afwijking € -131.082
Gerealiseerd € 1.734.280
Afwijking € 255.184
Gerealiseerd € -21.262.676
Afwijking € -1.275.098
Gerealiseerd € 5.148.922
Afwijking € 117.393
Gerealiseerd € -5.240.743
Afwijking € -118.402
Gerealiseerd € 11.165.436
Afwijking € 4.361.307
Gerealiseerd € -12.024.547
Afwijking € -4.048.941