6 Inkomensondersteuning

Omschrijving van het programma

Het programma omvat bijstandsverlening, minimabeleid, schuldhulpverlening en vreemdelingen/inburgering nieuwkomers. Allen gericht op inkomensondersteuning.

Lasten & baten

x€ 1.000

Lasten

€ 6.136.372

7,7 %

Baten

€ 3.621.621

4,5 %