6 Inkomensondersteuning

Verplichte beleidsindicatoren

Personen met een bijstandsuitkeringen

Aantal per 10.000 inwoners

1e hj 2019

CBS

152,2

381,7

250,9

ga terug