8 Duurzaamheid en milieu

Verplichte beleidsindicatoren

Indicator

Eenheid

Periode

Bron

Dalfsen

Nederland

25.000 - 50.000 inwoners

Omvang huishoudelijk restafval

kg per inwoner

2018

CBS

56

172

145

Hernieuwbare elektriciteit

%

2018

Klimaatmonitor Rijkswaterstaat

35,2

-

-

ga terug