8 Duurzaamheid en milieu

Portefeuillehouders

Portefeuillehouder Schuurman

Afval
Begraafplaatsen
Klimaat en duurzaamheid
Milieu

Portefeuillehouder Van Leeuwen

Riolering
Klimaat en duurzaamheid (klimaatadaptatie)
Mutatie reserves

ga terug