4 Grondbeleid

Actualiteit grondexploitaties

Alle grondexploitaties zijn per 1-1-2020 geactualiseerd en worden in de gemeenteraad vastgesteld via het vaststellen van de MPG 2020. Jaarlijks zullen de actualisaties worden verricht naar de stand van 1 januari. De actualisaties zullen worden verwerkt in de MPG.

In onderstaand overzicht is de prognose weergegeven van de balansposten en de verwachte resultaten zoals deze voorkomen in de MPG 2020.

 

 Boekwaarde 31-12-2019

 Verwacht resultaat op startwaarde

 Verwacht resultaat op eindwaarde

 Nog te maken kosten

 Nog te realiseren opbrengsten

Rente *

A

B

C

D

E

F

Grift III

759.000

611.000

674.000

1.371.000

2.754.000

51.000

Stappenbelt

770.000

32.000

34.000

136.000

954.000

-13.000

't Febriek Zuid

150.000

-27.000

-28.000

320.000

443.000

-2.000

De Gerner Marke

335.000

338.000

359.000

93.000

695.000

92.000

Waterfront

-415.000

32.000

33.000

140.000

-270.000

29.000

Oosterdalfsen

1.674.000

950.000

1.070.000

2.833.000

5.530.000

47.000

Kleine Veer

-269.000

122.000

127.000

147.000

-

5.000

Westerbouwl. Noord

8.386.000

3.019.000

3.753.000

4.294.000

16.397.000

35.000

De Nieuwe Landen

426.000

98.000

106.000

387.000

916.000

3.000

De Nieuwe Landen II

1.418.000

1.106.000

1.245.000

1.311.000

3.985.000

-10.000

De Koppeling

77.000

47.000

49.000

48.000

175.000

-1.000

De Koele

28.000

103.000

109.000

99.000

216.000

20.000

Muldersveld II

-47.000

18.000

18.000

35.000

-

6.000

Muldersweg

862.000

118.000

146.000

372.000

1.410.000

-30.000

14.154.000

6.567.000

7.695.000

11.586.000

33.205.000

232.000

Bepaling van de verwachte eindwaarde ( A+ D - E - F = C). De verwachte startwaarde betreft de verwachte eindwaarde contant gemaakt naar 1-1-2020 tegen 2% rente.

* - bedrag is betaalde rente, + bedrag is ontvangen rente.