1 Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen

Verplichte beleidsindicatoren

Indicator

Eenheid

Periode

Bron

Dalfsen

Nederland

25.000 - 50.000 inwoners

Formatie

Fte per 1.000 inwoners

2019

Eigen gegevens

7,5

n.b.

n.b.

Het betreft de formatie van de gemeente Dalfsen, dus exclusief Stichting Dalfsen Werkt. Ter vergelijk met de indicator bezetting: op peildatum 1 januari 2019 was het aantal fte per 1.000 inwoners 7,1. De stijging in de werkelijkheid 2019 t.o.v. de begroting 2019 komt o.a. voort uit de uitbreiding van de formatie als gevolg van de formatieve knelpunten.

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

2019

Eigen gegevens

7,3

n.b.

n.b.

Het betreft de bezetting van de gemeente Dalfsen exclusief Stichting Dalfsen Werkt. Het is niet gebruikelijk om de werkelijke bezetting voor een toekomstig begrotingsjaar te schatten. Derhalve is de werkelijke bezetting in fte opgenomen op 1 januari 2019.

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

2019

Eigen begroting

€ 624

n.b.

n.b.

Externe inhuur

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten externen

2019

Eigen begroting

15,53 %

n.b.

n.b.

Overhead

% van totale lasten

2019

Eigen begroting

9,97 %

n.b.

n.b.

Voor de volledigheid merken wij op dat voor deze indicatoren, in tegenstelling tot de overige beleidsindicatoren, geen landelijke bron beschikbaar is. Deze indicatoren zijn uit de eigen gegevens/begroting overgenomen. Om deze reden is de vergelijking met andere gemeenten niet te maken. Omdat de cijfers gebaseerd zijn op deze begroting, zijn de cijfers van andere gemeenten op dit moment nog niet landelijk bekend.

ga terug