1 Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen

Portefeuillehouders

Portefeuillehouder Van Lente

Bestuur
Burgerzaken
Overhead (personeel, huisvesting, automatisering)

Portefeuillehouder Van Leeuwen

Algemene baten en lasten
Overhead (planning en control)
Algemene uitkering
Belastingen en heffingen
Overige gebouwen en gronden
Mutatie reserves

ga terug