Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

 

Structurele reserve mutaties
bedragen x € 1

2018

2019

2019

2019

LASTEN

 werkelijk 

begroot

 werkelijk 

 verschil 

Totaal lasten 

                 -  

                 -  

                 -  

                 -  

BATEN 

Programma 1

Kapitaallasten Gemeentehuis Bouw 

283.350

283.350

283.350

                 -  

Kapitaallasten Gemeentehuis Installaties 

445.778

0

0

                 -  

Kapitaallasten Gemeentehuis meubilair 

44.600

0

0

                 -  

Vervallen dividend WMO 

38.750

33.750

33.750

                 -  

Aflossing geldlening Vitens 

152.234

152.000

152.234

             -234

Vechthorst geldlening 

199.663

200.000

199.663

              337

Programma 2

Kapitaallasten brandweerkazerne/werf 

17.375

34.750

34.750

                 -  

Programma 3

Herwaardering opw. Woonomgeving 

80.956

0

0

                 -  

Renovatie verlichting 

92.653

110.000

105.033

            4.967

Uitvoering groenstructuurplan 

40.000

50.000

41.692

            8.308

Kapitaallasten Wandelpromenade 

6.534

6.534

6.534

                 -  

Kapitaallasten extra zonnepanelen gem werf 

14.150

13.204

              946

Programma 5

Kunstcommissie 

                 -  

0

                 -  

                 -  

Kunstgras Heidepark 

22.140

22.140

22.140

                 -  

Kunstgras Middengebied 

29.733

29.733

29.733

                 -  

Kunstgras Gerner 

33.600

33.600

33.600

                 -  

Kapitaallasten voormalige Rabobank 

50.000

50.000

50.000

                 -  

Kapitaallasten Cichorei 

80.966

80.966

80.966

                 -  

Kapitaallasten Fontein 

4.458

4.458

4.458

                 -  

Kapitaallasten De Spil (gebouw en install ) 

0

442.783

442.783

                 -  

Programma 9

Best. Plan kernen 50% volksh. 

32.500

          32.500

32.500

                 -  

Projecten gebiedsgerichte ontwikkeling 

50.000

          25.000

0

          25.000

Totaal baten 

1.705.290

1.605.714

1.566.390

          39.324

Totaal overzicht reservemutaties

bedragen x € 1.000

2018

2019

2019

2019

LASTEN

werkelijk

begroot

werkelijk

verschil

Totaal Structurele reserve mutaties

0

0

0

0

Totaal Incidentele bedragen investeringen

0

0

0

0

Totaal incidentele bedragen grondexploitatie

1.063

0

2.864

-2.864

Totaal Incidentele bedragen exploitatie

268

              126

532

-406

Totaal Structureel en incidenteel

1.331

126

3.396

-3.270

Stortingen in de reserves zie hoofdstuk 5, overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

1.331

126

3.396

-3.270

Verschil 

0

0

0

0

BATEN

Totaal Structurele reserve mutaties

1.705

1.606

1.566

39

Totaal Incidentele bedragen investeringen

0

0

0

Totaal incidentele bedragen grex

206

0

388

-388

Totaal Incidentele bedragen exploitatie

2.842

2.536

3.862

-1.326

Totaal Structureel en incidenteel

4.753

4.141

5.816

-1.674

Onttrekkingen aan reserves zie hoofdstuk 5,
overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

4.753

4.141

5.816

-1.675

Verschil 

0

0

0

1