Onvoorzien

Gebruik onvoorzien

Begroting 2019 primair

Wijziging 2019

Begroting 2019 na wijz.

Realisatie 2019

Primaire begroting

84.000

Wijziging 13 asbestgrond sanering

-22.000

Wijziging 17 aframing stelpost

-31.000

Begroting na wijziging

31.000

0

Na de 2e bestuursrapportage heeft B&W de volgende twee besluiten genomen ten aanzien van de post onvoorzien.

- inzet tbv Tophandbal                                    €    4.000
- inzet tbv De Spil (bouwkundige problemen)  €  27.000
totaal                                                              €  31.000

Hiermee is de post onvoorzien over 2019 volledig ingezet.