Investeren met gemeenten (IMG)

Investeren met gemeenten (IMG)

Beschikkings-nummer provincie

Project afgerond / eindverantwoording Ja-nee

In de verlenings-beschikking opgenomen subsidie voor dit project

Besteed tlv provinciale middelen jaar X (conform baten/lasten-stelsel)

Besteed tlv gemeentelijke middelen jaar X (conform baten/lasten stelsel)

Cumulatief besteed tlv provinciale middelen t/m jaar X (conform baten/lastenstelsel)

Cumulatief besteed tlv gemeentelijke middelen t/m jaar X (conform baten/lasten-stelsel)

Geplande einddatum

Optionele toelichting op één van de voorgaande kolommen

Aard controle

D1

D1

R

R

R

R

R

D1

D1

Waterfront

2011/0034843

nee

1.996.000

0

462.743

1.996.000

2.458.743

31-12-2019

1.996.000

Totaal

1.996.000

0

462.743

1.996.000

2.458.743

1.996.000