Specifieke uitkeringen (SISA)


*Er is geen sprake van een sportbedrijf bij de gemeente Dalfsen. De verantwoording is opgesteld analoog aan de gedane aanvraag bij het Rijk. Deze verantwoording is opgezet en ingedeeld naar dezelfde rubrieken (roerend, onroerend en overig) waarbij 17,5 % van de bestedingen is verantwoord in de indicatoren. We achten geen onzekerheid aangaande onze btw-positie.