9 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Verplichte beleidsindicatoren

Indicator

Eenheid

Periode

Bron

Dalfsen

Nederland

25.000 - 50.000 inwoners

Nieuw gebouwde woningen

Aantal per 1.000 woningen

2018

Basisregistratie adressen en gebouwen

16,2

8,6

7.5

Demografische druk

%

2019

CBS

81,3

69,8

77,8

Gemiddelde WOZ waarde

Duizend euro

2019

CBS

283

248

260

Gemeentelijke woonlasten éénpersoons-huishoudens

In Euro's

2019

COELO

618

669

678

Gemeentelijke woonlasten meerpersoons-huishoudens

In Euro's

2019

COELO

642

739

753

ga terug