9 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Portefeuillehouders

Portefeuillehouder Schuurman

Monumenten en archeologie
Ruimtelijke ordening
Wonen en bouwen

Portefeuillehouder Van Leeuwen

Grondexploitatie woningbouw
Mutatie reserves

ga terug