7 Sociaal domein

Verplichte beleidsindicatoren

Indicator

Eenheid

Periode

Bron

Dalfsen

Nederland

25.000 - 50.000 inwoners

Jongeren met delict voor rechter

% 12 t/m 21 jarigen

2018

CBS

0

1

1

Kinderen in uitkeringsgezin

%

2018

CBS

2

7

5

Netto arbeidsparticipatie

%

2018

CBS

71,4

67,8

68,3

Werkloze jongeren

%

2018

CBS

2

2

2

Jongeren met jeugdbescherming

% van alle jongeren tot 18 jaar

1e hj 2019

CBS

0,6

1,1

1

Jongeren met jeugdreclassering

% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

1e hj 2019

CBS

-

0,3

0,3

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO

Aantal per 10.000 inwoners

1e hj 2019

CBS

450

610

572

Banen

Aantal per 1.000 inwoners (15 - 64 jaar)

2018

CBS/LISA

704,7

774

687

Lopende re-integratie voorzieningen

Aantal per 10.000 inwoners (15 - 64 jaar)

1e hj 2018

CBS

85,6

305,2

-

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

1e hj 2019

CBS

8,9

10

9,7

ga terug