4 Economische zaken

Verplichte beleidsindicatoren

Indicator

Eenheid

Periode

Bron

Dalfsen

Nederland

25.000 - 50.000 inwoners

Functiemenging

%

2018

CBS BAG/LISA*

51,8

52,8

49,5

*LISA: Landelijk Informatiesysteem van Arbeidsplaatsen

Vestigingen (van bedrijven)

Aantal per 1.000 inwoners (15 t/m 64 jaar)

2018

LISA

159,2

145,9

142,6

ga terug