7 Sociaal domein

Indicatoren

Indicator

Bron

Nulmeting

Begroot 2019

Stand december 2019

Succesvol afgeronde trajecten

Eigen gegevens

2019

-

-

Volgens onze huidige gegevens is 90% volgens plan afgerond. 1% van de trajecten is éénzijdig door hulpvrager beëindigd en bij 9% is sprake van afsluiting van het traject om andere redenen, zoals start van een ander zorgtraject of verhuizing.’ Deze cijfers zijn echter gebaseerd op 45% van de indicaties, de registratie in 2019 was niet volledig. Voor 2020 streven we naar een volledigheid van 80%.

Jaarlijkse procentuele uitstroom vanuit participatie wet

Eigen gegevens

2018

> 30%

35%

Ervaren gezondheid

Gezondheidsmonitor GGD (4 jaarlijks )

82% (2017)

-

Cliëntervaring met betrekking tot kwaliteit van geleverde ondersteuning

Cliëntervaringsonderzoeken Wmo (% cliënten dat de kwaliteit van de ondersteuning als goed ervaart)

84% (2017)

85%

87% (2019)

In 2019 is onderzoek uitgevoerd naar cliënten die in 2018 een maatwerkindicatie hebben gehad.

Cliëntervaring of ondersteuning voldoet aan de hulpvraag

Cliëntervaringsonderzoeken Wmo (% cliënten dat de kwaliteit van de ondersteuning als goed ervaart)

87% (2017)

88%

86% (2019)

In 2019 is onderzoek uitgevoerd naar cliënten die in 2018 een maatwerkindicatie hebben gehad.

ga terug