2 Openbare orde en veiligheid

Indicatoren

Indicator

Bron

Nulmeting

Begroot 2019

Stand december 2019

Aantal woninginbraken

politiecijfers

40 stuks (2017)

35

44

Te hard rijden (percentage veel overlast)

*Veiligheidsmonitor

61% (2017)

-

-

* veiligheidsmonitor wordt vierjaarlijks uitgevoerd. Eerstvolgende in 2021.

Aanpak woonoverlast (percentage veel overlast)

*Veiligheidsmonitor

24% (2017)

-

-

* veiligheidsmonitor wordt vierjaarlijks uitgevoerd. Eerstvolgende in 2021.

ga terug