2 Openbare orde en veiligheid

Prestaties

Prestaties 2019

Voortgang

%

Geld

2.1

Openbare orde en veiligheid

2.1.1

Integrale veiligheid

Brede voorlichting via diverse beschikbare kanalen, sociale media, burgernet etc.

100%

Nauwe samenwerking met politie, o.a. donkere dagen offensief

100%

Creëren bewustwording bij weggebruikers, o.a. door plaatsen snelheidsdisplays en diverse educatie en voorlichtingsprojecten

100%

Opstellen plan van aanpak Wet aanpak woonoverlast en opnemen van bevoegdheden in de APV

75%

Inzetten buurtbemiddeling

75%

Opstellen uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid

100%

Opstellen lokaal ondermijningsbeleid

100%

Onderzoeken mogelijkheid vereenvoudigen (aanvraag) proces

100%

2.1

Openbare orde en veiligheid

2.1.1

Integrale veiligheid

Prestatie

Opstellen plan van aanpak Wet aanpak woonoverlast en opnemen van bevoegdheden in de APV

Toelichting:

Traject loopt en wordt in 2020 afgerond

Maatregel:

n.v.t.

Prestatie

Inzetten buurtbemiddeling

Toelichting:

Is onderdeel van de implementatie van de Wet aanpak woonoverlast, traject voor opzet buurtbemiddeling is ingezet in 2019 en wordt voortgezet en afgerond in 2020.

Maatregel:

n.v.t.

ga terug