1 Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen

Indicatoren

Indicator

Bron

Nulmeting

Begroot 2019

Stand december 2019

Waardering communicatie van de gemeente

Burgerpanel

6,7 (2015)

*

niet bekend

Het beoordelen van de waardering is aan het burgerpanel niet uitgevraagd met het vragen van een cijfer. Zodoende kan deze voor 2019 niet worden genoteerd. In het volgende onderzoek wordt hier wel naar gevraagd.

Beoordeling participatie bij totstandkoming beleid

burgerpanel

6,4 (2015)

*

6,4

Betrokkenheid inwoners bij gemeenteraad

burgerpanel

16% zeer 44% matig 35% geen (2015)

*

2% helemaal mee eens 10% mee eens 39% neutraal 33% oneens 10% helemaal oneens 6% geen mening **

** Vraagstelling aan burgerpanel was: Ik voel mij momenteel betrokken bij de gemeenteraad.

Burgerpeiling: waardering alle inspanningen van de gemeente

https://www.waarstaatjegemeente.nl/

7,04 (2015)

7,04

7,22

Burgerpeiling uitgevoerd in 2019

Dekking uit reserves voor exploitatie*

begroting

0,9% (2018)

0,6%

0,2%

Voor de verplichte financiële kengetallen verwijzen wij u naar de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

ga terug