5 Lokale heffingen

Wet Waardering Onroerende Zaken

Met ingang van 2007 dient de WOZ-waarde jaarlijks opnieuw bepaald te worden. Om dit te kunnen doen, worden er procesmatig object- en marktgegevens bijgehouden en verwerkt.

Vanwege de positieve economische ontwikkelingen zien wij een herstel op de vastgoedmarkt. De WOZ-waarden van woningen is tussen de waardepeildatum 1 januari 2018 en 1 januari 2019 gemiddeld met 5,0% gestegen en de WOZ-waarden van de overige onroerende zaken gemiddeld met 2,2% gedaald.

De uitvoering van de Wet WOZ door de gemeente wordt gecontroleerd door de Waarderingskamer. In het rapport van bevindingen wordt de weergave van de inspectie weergegeven. Het eindoordeel bestaat uit een viertal oordeelcategorieën te weten:

1. De uitvoering verloopt goed
2. De uitvoering is voldoende
3. De uitvoering moet op onderdelen verbeterd worden
4. De uitvoering moet dringend verbeterd worden.

Naar aanleiding van het onderzoek naar de kwaliteit van de taxaties is het oordeel van de Waarderingskamer van 'voldoende" naar 'goed' gegaan. De Waarderingskamer heeft ingestemd met bekend maken WOZ-waarden voor 2019.