1 Kerngegevens

Inwoners

Rekening 2018

Begroting 2019

Rekening 2019

Totaal

28.499

28.500

28.594

< 20 jaar

6.895

6.900

6.438

> 64 jaar

5.888

5.825

6.456

waarvan 75 - 85 jaar

1.987

2.500

2.201

Uitkeringsgerechtigden bijstand

Rekening 2018

Begroting 2019

Rekening 2019

IOAW

23

23

23

IOAZ

3

2

2

PW (participatiewet

223

225

240

Fysieke structuur

Rekening 2018

Begroting 2019

Rekening 2019

oppervlakte land in hectaren

16.510

16.510

16.510

oppervlakte binnenwater in hectaren

140

140

140

aantal verblijfsobjecten met woonfunctie

11.722

11.698

11.889

km gemeentelijke wegen

513

513

513

km provinciale wegen

34

34

34

Personele gegevens

Rekening 2018

Begroting 2019

Rekening 2019

aantal fte's

191

194

214

Financiële structuur per inwoner

Rekening 2018

Begroting 2019

Rekening 2019

algemene uitkering gemeentefonds

801

1.234*

1.281

* Getal is aangepast ten opzichte van de primitieve begroting. Er wordt nu gerekend

met de volledige algemene uitkering.