5 Onderwijs en vrije tijd

Verplichte beleidsindicatoren

Indicator

Eenheid

Periode

Bron

Dalfsen

Nederland

25.000 - 50.000 inwoners

Absoluut verzuim

Aantal per 1.000 inwoners 5-18 jr

2018

DUO/Ingrado

1,8

1,9

1,3

Het is lastig een betrouwbaar aantal per kalenderjaar aan te leveren, aangezien gegevens worden vergaard per schooljaar. Een toename is zichtbaar als gevolg van de instroom nieuwkomers. In een aantal gevallen gaat het nl. om nieuwkomers, die veelal niet starten op een school (binnen zeven dagen) per datum inschrijving gemeente.

Relatief verzuim

Aantal per 1.000 Inwoners 5-18 jr

2018

DUO/Ingrado

15

23

21

Vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie

% deelnemers

2018

DUO/Ingrado

1

1,9

1,6

% Niet-sporters

%

2016

Gezondheidsmonitor (CBS, RIVM, GGD'en)

49,3

48,7

49,3

ga terug