5 Onderwijs en vrije tijd

Indicatoren

Indicator

Bron

Nulmeting

Begroot 2019

Stand december 2019

Aantal overnachtingen (dagrecreatie niet meetbaar)

Eigen gegevens

189.693 (2017)

192.000

191.700*

*op basis van een voorlopige schatting

Aantal werkzame personen in de sector

LISA

860 (2017)

865

882 (2018)

ga terug