3 Beheer openbare ruimte

Indicatoren

Indicator

Bron

Nulmeting

Begroot 2019

Stand december 2019

Beheerdisciplines voldoen aan de onderhoudsnorm*

Schouw

100% (2016)

100%

De openbare ruimte voldoet als geheel aan de onderhoudsnorm. Uit de beeldkwaliteitsmetingen komen 'overhangend groen', 'bijmaaien rond obstakels' als aandachtspunten naar voren.

*De onderhoudsnorm is A voor dorpscentra, de hoofdstructuren en begraafplaatsen. Voor de overige functiegebieden geldt onderhoudsnorm B. De te behalen prestatie is opgenomen in figuur 1 van het IBOR. 100% voldaan wordt als per discipline 90% van de metingen voldoet aan of hoger is dan de gestelde norm.

Toegroeien naar 24 centrale buurtplekken*

eigen gegevens

19 (2018)

20

19

*Een centrale plek is een goed bereikbare speelplek per buurt of cluster van buurten die geschikt is voor een brede doelgroep van 0 t/m 18 jaar. Voor het invullen van de bezuinigingsopgave 2019 zijn een aantal omvormingen/ vervangingen doorgeschoven. De veiligheid van de speeltoestellen blijft gewaarborgd. Dit houdt in dat er niet wordt voldaan aan het realiseren van alle omvormingsprojecten binnen de afgesproken beleidsperiode (2014-2023) maar dat dit langer doorloopt.

Toegroeien naar 61 steunplekken

eigen gegevens

51 (2018)

53

52

Voor het invullen van de bezuinigingsopgave 2019 zijn een aantal omvormingen/ vervangingen doorgeschoven. De veiligheid van de speeltoestellen blijft gewaarborgd.

Omvormen speelplekken naar 33 informele speelplekken

Eigen gegevens

11 (2018)

15

11

Voor het invullen van de bezuinigingsopgave 2019 zijn een aantal omvormingen/ vervangingen doorgeschoven. De veiligheid van de speeltoestellen blijft gewaarborgd.

Beheerdisciplines voldoen aan de onderhoudsnorm B/C*

Schouw

100% (2016)

100%

100%

*De te behalen prestatie is opgenomen in figuur 1 van het IBOR. 100% voldaan wordt als per discipline 90% van de metingen voldoet aan of hoger is dan de gestelde norm.

Aanpak onveilige situaties, jaarlijks één project

Eigen gegevens

-

1

1

ga terug