Totaal overzicht prestaties

De conclusie is dat veel prestaties daadwerkelijk in 2019 gerealiseerd zijn. Een aantal prestaties heeft een meerjarig karakter en loopt door in 2020. Van de 153 prestaties zijn er 120 gerealiseerd. Dit betekent dus een realisatie van 80%. Nog niet (volledig) gerealiseerd zijn 33 prestaties. De afwijkingen worden in de programma's toegelicht.